Cen Land đặt chỉ tiêu doanh thu kỷ lục năm 2021

Avatar
Đăng bởi: Khôi Nguyên
11/02/2021 02:54

Ngày 08/02/2021, HĐQT CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, mã chứng khoán CRE) đã công bố Nghị quyết về kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 355 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 89% và 18% so với thực hiện trong năm 2020.

Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh lần lượt 50% và 129% ở cả hai mảng chủ chốt là môi giới bất động sản và chuyển nhượng bất động sản.

Nếu đạt được, tổng doanh thu thuần của Cen Land sẽ chạm mốc 4.000 tỷ đồng trong năm 2021, tăng trưởng 89% so với năm 2020 và đồng thời cũng là mức kỷ lục kể từ ngày thành lập doanh nghiệp.

Kế hoạch này khá tham vọng khi năm 2020, CRE kinh doanh sụt giảm với doanh thu thuần hơn 2.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 302 tỷ đồng, lần lượt giảm 9,4% và 23% so với thực hiện trong năm 2019. EPS của cổ phiếu đạt 3.692 đồng/cổ phiếu.

Tổng tài sản tăng mạnh 45% lên 3.892 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản ký quỹ, ký cược để đảm bảo phân phối các sản phẩm bất động sản hình thành từ các dự án và một số khoản phải thu khác.

Khoản phải thu chiêm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản CRE. Nguồn dữ liệu: Wichart

Từng chia sẻ trước truyền thông, ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch HĐQT CRE cho biết, chưa năm nào chúng tôi đầu tư nhiều như năm 2020. Số tiền đầu tư lên đến nhiều nghìn tỷ để chuẩn bị cho một cơ hội bứt phá trong vòng 2-3 năm tới.