PVX thua lỗ triền miên

Avatar
Đăng bởi: Tuệ Lâm
08/02/2021 21:54

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (UPCoM: PVX) đã công bố BCTC quý 4/2020 với doanh thu thuần đạt 360 tỷ đồng giảm 4% so với cùng kỳ, kinh doanh dưới giá vốn khiến PVX lỗ gộp 48 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ gộp 59 tỷ đồng.

Nhờ chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với cùng kỳ nên PVX còn lỗ sau thuế 114 tỷ đồng, giảm đáng kể so với con số lỗ gần 202 tỷ đồng của quý IV/2019, trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 63 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, PVX đạt 1.541 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 23% so với cùng kỳ, LNST âm 215 tỷ đồng trong đó công ty mẹ chịu lỗ gần 132 tỷ đồng. Đây là năm thứ 4 liên tiếp kinh doanh thua lỗ.

Tính tới thời điểm 31/12/2020, lỗ luỹ kế của PVX gần 4.050 tỷ đồng, vượt vốn góp chủ sở hữu. Tổng tài sản của PVX 8.087 tỷ đồng, giảm 16% so với số dư đầu năm, trong đó khoản phải thu giảm 8% xuống còn 2.849 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 20% xuống còn 2.700 tỷ đồng.

Doanh thu trồi sụt theo chiều hướng giảm, lợi nhuận âm nhiều quý. Nguồn dữ liệu: Wichart

Cơ cấu tài sản và nguồn vốn PVX. Nguồn dữ liệu: Wichart

Điểm tích cực là nợ phải trả co lại 16% so với hồi đầu năm, về còn 6.888 tỷ đồng. Đáng kể nhất, khoản tiền người mua trả tiền trước ngắn hạn chênh lệch giảm hơn 1.000 tỷ đồng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 vẫn còn âm 129 tỷ đồng nhưng đã giảm phân nửa so với 2019.

Dự kiến 23/02/2021, PVX dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ tại CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn (PVC-SG) – đơn vị do PVX nắm gần 25% vốn. Mục đích triệu tập nhằm bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, BKS nhằm kiện toàn số lượng nhân sự HĐQT, BKS của PVC-SG.

Kết phiên 8/2/2021, giá cổ phiếu PVX ở mức 2.400 đồng/cp, tăng hơn 33% trong 1 tháng qua, cổ phiếu gần như không có thanh khoản, nhưng lại đột biến trong phiên 5/2/2021 với gần 9,9 triệu cổ phiếu được trao tay.