Thuduc House (TDH) lỗ ròng hơn 30 tỷ đồng năm 2020

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
08/02/2021 10:35

Trong năm, TDH thực hiện bán toàn bộ phần vốn còn lại tại Chợ nông sản Thủ Đức, tuy vậy, trên BCTC, TDH vẫn đang cho vay đối với Công ty quản lý chợ 81,6 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020, CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House – mã chứng khoán TDH) đạt doanh thu đạt 779 tỷ đồng, tăng 47%. The TDH, doanh thu bất động sản giảm do thị trường gặp khó khăn, các dự án mới chưa kịp đưa vào kinh doanh do vướng thủ tục pháp lý.

Trong kỳ, TDH ghi nhận doanh thu tài chính  âm 54 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ  – lãi 154 tỷ đồng. Theo giải trình, kỳ này không phát sinh lãi thanh lý các khoản đầu tư, chuyển nhượng góp vốn như cùng kỳ năm trước (còn cùng kỳ thoái vốn dự án Phú Mỹ – Vùng Tàu hơn 147 tỷ đồng).

Kết quả, lợi nhuận sau thuế (LNST) hợp nhất đạt gần 26 tỷ đồng, giảm 72% cùng kỳ. LNST cổ đông công ty mẹ âm 27 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 90 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, TDH đạt doanh thu thuần 1.965 tỷ đồng và LNST hợp nhất 22,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 50% và 87% cùng kỳ. Lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 30 tỷ đồng. Với kết quả này, TDH chỉ mới hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu (2.736 tỷ đồng – giảm 35% so với năm 2019) và chỉ đạt 7% kế hoạch lợi nhuận (314,4 tỷ đồng – tăng 76% so với năm 2019)

Tại thời điểm 31/12/2020, tiền và các khoản tương đương tiền là 231 tỷ đồng, gấp 2,5 lần đầu năm. Hàng tồn kho giảm 4% còn 996 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án bất động sản. Người mua trả tiền trước ngắn hạn là 446 tỷ đồng, giảm 90 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm, TDH thực hiện bán toàn bộ phần vốn còn lại tại Chợ nông sản Thủ Đức, tuy vậy, trên BCTC, TDH vẫn đang cho vay đối với Công ty quản lý chợ 81,6 tỷ đồng, kỳ hạn 5 – 12 tháng với lãi suất 9,5%/năm. Các khoản vay này không có tài sản đảm bảo.

TDH cũng có khoảng 78 tỷ đồng khác cũng được cho vay theo hình thức này, không có tài sản đảm bảo.

Quyết định của Cục thuế TP. HCM đối với Nhà Thủ Đức ngày 29/12/2020

Quyết định số 5438/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế GTGT thời kỳ thanh tra từ tháng 1/2019 đến 6/2019. Doanh nghiệp bị thu hồi số tiền thuế GTGT đã hoàn 221,6 tỷ đồng, tiền chậm nộp do thu hồi thuế GTGT đã hoàn là 37,8 tỷ đồng.

Quyết định số 5439/QĐ-CT của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính kỳ hoàn thuế GTGT thời kỳ thanh tra năm 2017-2018. Doanh nghiệp bị thu hồi số thuế GTGT đã hoàn 109,9 tỷ đồng, tiền chậm nộp do thu hồi thuế GTGT 27,1 tỷ đồng.