Vĩnh Hoàn (VHC) lập công ty con về ngành chế biến và bảo quản rau củ

Avatar
Đăng bởi: Cát Tiên
11/02/2021 02:52

HĐQT Vĩnh Hoàn (VHC) quyết định sẽ tham gia góp vốn 70 tỷ đồng, tương đương với 70% vốn điều lệ vào công ty TNHH Nông sản Thực phẩm Thành Ngọc (TNG Foods). Ngành nghề kinh doanh chính của TNG Foods là sản xuất nước ép và bảo quản rau quả. Bà Trương Thị Lệ Khanh làm người đại diện phần vốn.

Trước đó,  ngày 22/1/2021, VHC công bố thông tin về việc trở thành cổ đông lớn của CTCP xuất nhập khẩu Sa Giang khi hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng 3,56 triệu cổ phần SGC, nâng sở hữu lên 3,66 triệu cổ phần, tương ứng 51,29%, và SGC cũng trở thành công ty con của VHC.

Toàn bộ 3,56 triệu cổ phần kể trên là phần vốn nhà nước đã được Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước SCIC chuyển nhượng lại cho CTCP Vĩnh Hoàn. Vĩnh Hoàn cũng là đơn vị duy nhất đăng ký tham gia trong đợt chào bán cạnh tranh công khai hồi cuối tháng 12/2020.

Số tiền Vĩnh Hoàn chi ra cho thương vụ trên là gần 348 tỷ đồng.

Vĩnh Hoàn từng đầu tư vào danh mục cổ phiếu với giá trị có thời điểm lên gần 194 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty này gần như đã hoàn tất chốt lời trong quý 4/2020. VHC ghi nhận lãi chứng khoán kinh doanh gần 63,6 tỷ đồng, lỗ chứng khoán kinh doanh 16,2 tỷ đồng. Như vậy, hoạt đông kinh doanh chứng khoán trong năm giúp VHC lãi ròng 47,4 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/09/2020, giá trị chứng khoán kinh doanh của VHC là 117,7 tỷ đồng, nhưng ở thời điểm 31/12/2020 chỉ còn hơn nửa tỷ đồng. Như vậy,  VHC đã bán ra toàn bộ chứng khoán đầu tư trong năm tài chính và hiện tại gần như không còn đầu tư cổ phiếu.

Năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 7.037,2 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 704,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 10,5% và 40,2% so với năm 2019. Trong năm 2020, Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch với hai kịch bản, kịch bản cao là doanh thu 8.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.063 tỷ đồng; kịch bản thấp với doanh thu là 6.450 tỷ đồng và lợi nhuận là 800 tỷ đồng. Với kết quả trên, VHC  hoàn thành 66,3% kế hoạch lợi nhuận so với chỉ tiêu ở kịch bản cao; còn với kịch bản thấp, doanh nghiệp hoàn thành tới 88,1% kế hoạch lợi nhuận.