TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

Công bố thông tin

11/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 500.000 CỔ PHIẾU
Ngày 11/11/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 500.000 Cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
04/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU (NGÀY 04/11/2020)
Với tổng số 15.604.073 cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu TVC lên 35,57%
Xem chi tiết
22/10/2020Marketing
TVB CÔNG BỐ THÔNG TIN NQT HĐQT VV PHÂN PHỐI SỐ CỔ PHIẾU KHÔNG CHÀO BÁN HẾT THEO CHƯƠNG TRÌNH ESOP NĂM 2020 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH
Công ty CP Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) đã phân phối 2.605.990 Cổ phiếu tới 06 người lao động. Tổng số Cổ phiếu hiện tại là 54.725.873.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 1 TRIỆU CỔ PHIẾU
Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã đăng ký mua 1.000.000 Cổ phiếu TVC. Tỷ lệ Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch dự kiến là 35,06%.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU (NGÀY 09.10.2020)
Với tổng số 14.379.587 Cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu TVC lên 32,78%.
Xem chi tiết
09/10/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT_BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH MUA THÀNH CÔNG 1 TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Ngày 9/10/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt giao dịch mua thành công 1.000.000 Cổ phiếu TVC, nâng tổng số Cổ phiếu nắm giữ lên 14.379.587.
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
TVC CBTT QUYẾT ĐỊNH CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI VỀ VIỆC CHẤP THUẬN NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU TVC
[pdf-embedder url="http://demo.revol.vn/tcorp/wp-content/uploads/2020/10/28.09.2020-TVC_CBTT-chap-thuan-niem-yet-bo-sung-Cp.pdf" title="28.09.2020 TVC_CBTT chap thuan niem yet bo sung Cp"]
Xem chi tiết
28/09/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM MỘT TRIỆU CỔ PHIẾU TVC
Công ty Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 1.000.000 cổ phiếu TVC, dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 33,64%.
Xem chi tiết
21/09/2020Marketing
TVC_THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TVB
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) không mua thêm cổ phiếu TVB, tỷ lệ sở hữu là 70,29%.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.