TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

Quan hệ cổ đông

TVC_CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2020

20/10/2020Marketing
20.10.2020 ub TVC Bao cao tai chinh quy 3 HN

Bài viết liên quan

Công bố thông tin

11/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT THÔNG BÁO GIAO DỊCH MUA THÊM 500.000 CỔ PHIẾU
Ngày 11/11/2020, Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký mua thêm 500.000 Cổ phiếu TVC.
Xem chi tiết
04/11/2020Marketing
CÔNG TY TÙNG TRÍ VIỆT BÁO CÁO THAY ĐỔI TỶ LỆ SỞ HỮU (NGÀY 04/11/2020)
Với tổng số 15.604.073 cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Công ty TNHH Tùng Trí Việt nâng tỷ lệ sở hữu TVC lên 35,57%
Xem chi tiết

Báo cáo tài chính

20/10/2020Marketing
TVC_ CBTT BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG QUÝ 3 NĂM 2020
Ngày 20/10/2020, Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố Báo cáo Tài chính riêng quý 3 năm 2020 và giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN quý 3 năm 2020.
Xem chi tiết
14/08/2020Marketing
TVC_BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2020
Công ty CP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (MCK: TVC) công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2020, giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN và giải trình chênh lệch doanh thu thuần lũy kế từ đầu năm.
Xem chi tiết

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.