TẬP ĐOÀN TRÍ VIỆT - SỨ MỆNH THỊNH VƯỢNG

TIN TỨC - SỰ KIỆN

2020 SẼ LÀ NĂM THẮNG LỚN CỦA NHIỀU CÔNG TY CHỨNG KHOÁN, CỔ PHIẾU BỊ CẮT MARGIN CHƯA ẢNH HƯỞNG NHIỀU ĐẾN THỊ TRƯỜNG

03/11/2020Marketing

Nhiều Công ty Chứng khoán đón lợi nhuận lạc quan, dịch vụ Trái phiếu phát triển 9 tháng đầu năm 2020, dòng tiền vào thị trường Chứng khoán tăng mạnh…

Nhiều Công ty Chứng khoán đón lợi nhuận lạc quan, dịch vụ Trái phiếu phát triển
9 tháng đầu năm 2020, dòng tiền vào thị trường Chứng khoán tăng mạnh khiến thanh khoản trung bình trên sàn HOSE đạt 240,3 triệu cổ phiếu/phiên trị giá 5.010 tỷ đồng/ngày, tăng lần lượt là 27% và 33% so với năm 2019. Thanh khoản tiếp tục tăng trong tháng 10 khi có phiên đạt trên 10.000 tỷ đồng giá trị giao dịch.
Bên cạnh đó, một xu hướng đáng chú ý khác là sự bùng nổ của thị trường Trái phiếu doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho các Công ty Chứng khoán triển khai các nghiệp vụ kinh doanh.
Nhiều Công ty Chứng khoán thắng lớn trong điều kiện thị trường thuận lợi và mảng dịch vụ Trái phiếu phát triển, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (MCK: TVB) thuộc Tập đoàn Trí Việt (T-Corp). Quý II/2020, bất chấp mùa dịch ảm đạm, TVB vẫn lọt TOP 10 Công ty Chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HNX.
Doanh nghiệp minh bạch có giá Cổ phiếu tăng
Năm 2020, chất lượng công bố thông tin và minh bạch của các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đạt 58,01%, giảm 3,39% so với điểm trung bình năm 2019.
Các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn có tỷ suất ROA và ROE tỷ lệ thuận với chất lượng công bố thông tin và minh bạch: mỗi 1% tăng của điểm công bố thông tin và minh bạch đồng nghĩa với việc ROA tăng 0,1% và ROE tăng 0,12%.
Cổ phiếu bị cắt Margin chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường
33 mã cổ phiếu đã bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (Margin) trên sàn HOSE và 45 mã Cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ trên sàn HNX. Riêng sau kỳ soát xét bán niên 2020, lần lượt 32 mã Cổ phiếu trên HOSE và 38 mã trên HNX bị cắt Margin. Trong đó không ít Cổ phiếu lớn, thanh khoản tốt trên thị trường cũng bị cắt Margin.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định dư nợ Margin vẫn đang tương đối ổn định, thậm chí sẽ vẫn tiếp tục tăng. Việc Cổ phiếu của những doanh nghiệp trên bị cắt Margin là tương đối cục bộ, chưa ảnh hưởng đến thị trường nói chung.
Dự thảo Nghị định về Quản trị Công ty yêu cầu công bố thông tin cao hơn
Nghị định về Quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được xây dựng nhằm hoàn thiện khung pháp lý về quản trị công ty đối với công ty đại chúng, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty và nâng cao tính công khai minh bạch đối với các công ty đại chúng.
Các nội dung mới bao gồm thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông, thành phần ủy ban kiểm toán, quyền và nghĩa vụ của ủy ban kiểm toán và báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên. Một số nội dung quy định mang tính nguyên tắc, khuyến nghị đã trở thành quy định mang tính bắt buộc.
(Nguồn tổng hợp: Tạp chí Tài chính, Đầu tư Chứng khoán)

Bài viết liên quan

Đăng ký nhận thông tin mới nhất từ Tập đoàn Trí Việt

Thành công

Cảm ơn bạn đã đăng ký nhận thông tin. Chúng tôi sẽ phản hồi bạn trong thời gian sớm nhất.